Ooppera Fantasian päämääränä on tuottaa korkeatasoista oopperaa kaikkien ulottuville. Yhdistys toteuttaa esityksiään osin paikoissa, joissa oopperataide voidaan saattaa herkkien ja haavoittuvien ihmisryhmien ulottuville. Musiikki on tarkoitettu kaikkien kuultavaksi.

Ooppera Fantasia ottaa huomioon ekologisen näkökulman, ja pyrkii hyödyntämään kierrätettyjä materiaaleja esimerkiksi puvustuksessa ja lavastuksessa.

Haluamme edistää taidemusiikkia ja sen arvostusta, ja kiinnostusta taidemusiikkiin tärkeänä osana yhteiskuntaamme.